Aktuálne výzvy

„Už nemáme krmivo, prosíme o pomoc! Vydržíme už len týždeň, náš sklad je prázdny. Na naše prosby o pomoc takmer nikto nereaguje, nevieme, čo bude ďalej. Tečie nám strecha, nemáme financie na novú, pomôžte… „
Žiaľ, aj toto patrí do nášho života. Prosebné slová útulkov, ktoré sú zúfalé a nevedia ako ďalej. Vtedy nastupujeme na scénu my, a snažíme sa pomôcť zo všetkých síl, ale hlavne vďaka vám, našim darcom, ktorí stoja pri nás, to môžeme zvládnuť.