Prispejte

Pomôžte útulkom jednoducho poslaním finančnej čiastky a my tento dar premeníme na krmivo
Všetky príspevky ktoré pošlete pomocou tohto formulára následne zameníme za krmivo. NAŠE ÚDAJE
Preutulky OZ
Tehelná 3617
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 56139641
Štatutárny zástupca: Filip Minár