Útulky

V tejto sekcii nájdete to najzákladnejšie, čo útulky mesačne potrebujú na prežitie a to krmivo, ktorým prioritne kŕmia a množstvo, ktoré potrebujú na mesiac. Z potrebného množstva sa počas mesiaca odrátava po každom zakúpení a zostáva počet, ktorý ešte potrebujú. Teda vždy vidíte aktuálny počet vriec, či konzerv, ktoré útulok ešte na pokrytie nasledujúceho mesiaca potrebuje. Žial hlavne pri útulkoch s veľkou spotrebou krmiva sa nestáva, že by mesačný limit naplnili, no dokážeme im takto pomôcť aspoň čo najvačším množstvom krmiva potrebného na pokrytie mesiaca, čo závisí už od počtu vami zakúpených vriec. To znamená, že zvyšné potrebné krmivo si útulok musí zohnať sám, alebo pokryť z iných darov, často aj supermarketovým krmivom, no čím vačší počet kvalitného krmiva z preutulky.sk, tým lepšia možnosť menej kvalitné supermarketové krmivo zmiešať s kvalitným a kŕmiť psíkov tak, aby doplnili čo najviac kvalitnej stravy. Ak sa dostane útulok k číslu 0, tak splnil limit na nakŕmenie zvierat pre nasledujúci mesiac.